ศูนย์พุทธโสธรประชารักษ์ รับมอบ ข้าวกล่อง และน้ำสมุนไพร