ศูนย์พุทธโสธรประชารักษ์ รับมอบ หน้ากากอนามัย และไข่ต้ม