ศูนย์พุทธโสธรประชารักษ์ รับมอบ กระเพาะปลา แซนวิช และเครื่องดื่ม