ศูนย์พุทธโสธรประชารักษ์ รับมอบ ผ้าห่ม กระดาษชำระ น้ำยาล้างจาน และถุงขยะ