ศูนย์พุทธโสธรประชารักษ์ รับมอบ น้ำดื่ม แลคตาซอย บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เครื่องดื่ม และขนม