สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบรถวีลแชร์ให้กับโรงพยาบาลพุทธโสธร