สำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบของเยี่ยมให้แก่ผู้ประกันตน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฏาคม 2563