อุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์ไทย จำกัด ร่วมบริจาคหลอดแก้ว UTM/VTM