ตึกวัณโรค

ตึกวัณโรค
คลีนิกวัณโรค (TB) 1515
งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ (IC) 1963
สำนักงานจิตเวช 1310