เครือข่าย MERT จ.ฉะเชิงเทรา ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้

screencapture-203-157-19-14-iprg-include-admin_hotnew-show_hotnew-php-1484113559837