เชิญชวน ผู้มีอุปการะคุณทุกท่านมาหน่วยรับบริจาคในเดือน “วันแม่แห่งชาติ” ที่ตึกอำนวยการ ชั้น 1 เพื่อร่วมบริจาคสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์