เดินวิ่งออกกำลังกาย ทุกพุธ บ่าย 3 ครึ่ง

ออกกำลังกายริมเขื่อนa