เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา มอบให้โรงพยาบาลพุทธโสธร ใช้ประโยชน์บนที่ดิน 65 ไร่ เพื่อขยายการรักษาพยาบาล