เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เรื่องครุภัณฑ์ที่ใช้ในห้องประชุมชั้น 8 อาคารสนับสนุนบริการ 8 ชั้น พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 รายการ

  • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เรื่องครุภัณฑ์ที่ใช้ในห้องประชุมชั้น 8 อาคารสนับสนุนบริการ 8 ชั้น พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 รายการ รายละเอียด