เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เครื่องล้างภาชนะพร้อมเป่าลมร้อน จำนวน 1 ชุด

  • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เครื่องล้างภาชนะพร้อมเป่าลมร้อน จำนวน 1 ชุด รายละเอียด