เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (เครื่องฟอกไตแบบต่อเนื่อง)

  • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (เครื่องฟอกไตแบบต่อเนื่อง) รายละเอียด