เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (เครื่องตรวจวัดลานสายตาพร้อมระบบแปรผลอัตโนมัติ)

  • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (เครื่องตรวจวัดลานสายตาพร้อมระบบแปรผลอัตโนมัติ) รายละเอียด