เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (วัสดุเครื่องบริโภคฯ หมวดเนื้อสัตว์น้ำ จำนวน 14 รายการ)

  • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (วัสดุเครื่องบริโภคฯ หมวดเนื้อสัตว์น้ำ จำนวน 14 รายการ) รายละเอียด