แกลเลอรี

กิจกรรมประจำเดือน กันยายน 2558

ภาพกิจกรรมประจำเดือน กันยายน 2558

กิจกรรมประจำเดือน กรกฎาคม 2558

ภาพกิจกรรมประจำเดือน กรกฎาคม 2558

กิจกรรมประจำเดือน มิถุนายน 2558

ภาพกิจกรรมประจำเดือน มิถุนายน 2558

กิจกรรมประจำเดือน พฤษภาคม 2558

รวมภาพกิจกรรมประจำเดือน พฤษภาคม 2558

ท่านผู้อำนวยการรพ.พุทธโสธรร่วมพิธี วางศิลาฤกษ์

ท่านผู้อำนวยการรพ.พุทธโสธร นพ. วีะศักดิ์ อนุตรอังกูร ร่วมพิธี วางศิลาฤกษ์ อุโบสถใหม่ วัดจีนประชาสโมสร

รับการตรวจเยี่ยม จากผู้ตรวจราชการกระทรวงเขตบริการสุขภาพที่6

บรรยากาศช่วงเช้า วันนี้ 10/4/58 ก่อนรับการตรวจเยี่ยม จากผู้ตรวจราชการกระทรวงเขตบริการสุขภาพที่6 นพ. วิศิษฎ์ ตั้งนภากร

ต้อนรับรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ต้อนรับรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข