แพทย์หญิงมิเชล เพียร์สัน ผู้วิจัยหลักโครงการวิจัย เข้าพบแพทย์หญิงสมบัติ ชุติมานุกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร เพื่อขอปรึกษาหารือ เตรียมความพร้อมในการเก็บข้อมูล

แพทย์หญิงมิเชล  เพียร์สัน ผู้วิจัยหลักโครงการวิจัย

เข้าพบแพทย์หญิงสมบัติ ชุติมานุกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร

เพื่อขอปรึกษาหารือ เตรียมความพร้อมในการเก็บข้อมูล

19.00 เช้า

You may also like...