ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร เยี่ยมศสม.2แห่งของโรงพยาบาลพุทธโสธร(วัดจีน,วัดโสธร)ตามโครงการพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยนอก

 แพทย์หญิงสมบัติ ชุติมานุกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร

นำทีมประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล (กลุ่มการพยาบาล,กลุ่มงานเวชกรรมสังคม) งานIT

เยี่ยมศสม.2แห่งของโรงพยาบาลพุทธโสธร(วัดจีน,วัดโสธร)ตามโครงการพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยนอก

ณ วันที่ 22 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 น.

12910857_481546968712391_44110007_n

You may also like...