โครงการ รถตัดแว่นสายตาเคลื่อที่สภากาชาดไทย เพื่อเด็กนักเรียนในชนบทจังหวัดฉะเชิงเทรา