โครงการ เบลลินี่ เบค แอนด์ บรู “ร้อยความสุขสู่ชุมชน” มอบเงินให้โรงพยาบาล