โรงพยาบาลพุทธโธร ร่วมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์”   เพิ่งได้รับการแก้ไข !