โรงพยาบาลพุทธโสธรขอขอบคุณ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นพ.สุขุม กาญจนพิมาย และบริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด สนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อสู้ภัย COVID-19