โรงพยาบาลพุทธโสธรจัดกิจกรรมรณรงค์ “ล้างส้วมพร้อมกัน….รับวันสงกรานต์” ประจำปี 2561