โรงพยาบาลพุทธโสธรจัดกิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม(ปลูกต้นไม้)เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

screencapture-203-157-19-14-iprg-include-admin_hotnew-show_hotnew-php-1479989605647