โรงพยาบาลพุทธโสธรจัดประชุมโครงการรณรงค์ให้ความรู้โรคหลอกเลือสมอง “270 นาทีชีวิต : Stroke ภัยเงียบที่คุณต้องรู้จัก”