โรงพยาบาลพุทธโสธรจัดโครงการวันผู้สูงอายุ สดใส แข็งแรง และร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทยและเทศกาลสงกรานต์ 2560