โรงพยาบาลพุทธโสธรร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่งสมาธิ วันวิสาขะ พุทธบูชา ถือศีลห้า ลด ละอบายมุข ประจำปี 2560