โรงพยาบาลพุทธโสธรร่วมจัดโครงการตรวจคัดกรองสุขภาพผู้ต้องขังที่เข้าข่ายได้รับการอภัยโทษ

Untitled-1 copy