โรงพยาบาลพุทธโสธร จัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร ครบ 50 วัน)

screencapture-203-157-19-14-iprg-include-admin_hotnew-show_hotnew-php-1480591801125