โรงพยาบาลพุทธโสธร จัดกิจกรรม วันพยาบาล 31 ตุลาคม 2560 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี