โรงพยาบาลพุทธโสธร จัดกิจกรรมวันมหกรรม 5 ส. BSH. Open House เปิดบ้าน 5 ส.รพ.พุทธโสธร