โรงพยาบาลพุทธโสธร จัดกิจกรรม “พิธีมอบเสื้อกาวน์”

กิจกรรมโรงพยาบาล on 26 Apr , 2018