โรงพยาบาลพุทธโสธร จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา 5 ส ของหน่วยงาน เนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ