โรงพยาบาลพุทธโสธร จัดกิจกรรม “พยาบาลร่วมใจ อาศิรวาทสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี”เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ