โรงพยาบาลพุทธโสธร จัดกิจกรรมตามโครงการยามป่วยไข้ใกล้ธรรมะนำพระสู่ WARD ครั้งที่1/2563