โรงพยาบาลพุทธโสธร จัดกิจกรรมโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์