โรงพยาบาลพุทธโสธร จัดกิจกรรมทำบุญปิดทองและงานฉลองสมโภชน์หลวงตาฤาษี ประจำปี 2560