โรงพยาบาลพุทธโสธร จัดกิจกรรม จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”