โรงพยาบาลพุทธโสธร จัดกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2560