โรงพยาบาลพุทธโสธร จัดกิจกรรมต้อนรับพยาบาลวิชาชีพจบใหม่ สร้างความสามัคคีในองค์กร