โรงพยาบาลพุทธโสธร จัดกิจกรรมพิธีทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้บริจาคอวัยวะและดวงตา