โรงพยาบาลพุทธโสธร จัดกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษาประจำปี 2560 ณ พุทธสมาคมจังหวัดฉะเชิงเทรา