โรงพยาบาลพุทธโสธร จัดงาน”สานสัมพันธ์สื่อมวลชน ปี 2565″