โรงพยาบาลพุทธโสธร จัดพิธีเปิดหน่วยรับบริจาคโลหิต งานธนาคารเลือด โรงพยาบาลพุทธโสธร