โรงพยาบาลพุทธโสธร จัดพิธีเปิดโครงการ ลดความแออัด ลดระยะเวลาการรอคอยรับยา โดยร้านยาแผนปัจจุบัน