โรงพยาบาลพุทธโสธร จัดโครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เพื่อป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD RisK)