โรงพยาบาลพุทธโสธร จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี เครือข่ายสุขภาพ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ปี 2561